Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji

 
Szukaj Kod: Cena:
KATEGORIE

Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin sklepu internetowego www.candy.com.pl obowiązujący od dnia 23.05.2018r.

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.candy.com.pl  a w tym zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem tego serwisu.

 

Definicje stosowane w Regulaminie:

Sklep Internetowy - sklep działający pod adresem www.candy.com.pl, sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet, prowadzony przez Kingę Kut prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Hurtownia Zabawek Candy Kinga Kut” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Stojałowskiego 6, 35-120 Rzeszów, NIP 8130000741, REGON 690022872

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Podmiot realizujący płatność - zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który pośredniczy przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.

Kurier – podmiot zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego, który realizuje dostawę zamówionych przez Kupującego towarów z Magazynu na adres podany przez Kupującego. Kupujący może dokonać wyboru Kuriera spośród przedsiębiorców współpracujących ze Sklepem Internetowym.

Magazyn - miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Kupujących.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub towarów ze Sprzedawcą.

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Towar - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

I. Oferta

1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach www.candy.com.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem produktów tzw. outletowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są w opisie danego produktu. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty w Sklepie Internetowym zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Część oferty Sklepu Internetowego, jest ze względów transportowych wysyłana w stanie wymagającym samodzielnego montażu. Do tych oraz innych produktów dołączona jest instrukcja montażu/obsługi.

II. Przyjmowanie zamówień

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

2. Kupujący może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.candy.com.pl

3. Kupujący składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym.

4. W zamówieniu Kupujący wskazuje:

 • o zamawiane towary,
 • o sposób dostawy i sposób płatności,
 • o adres dostawy, opcjonalnie: dane na jakie ma zostać wystawiona faktura

5. Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu, w tym anulować zamówienie, do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania).

6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego:

 • o poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript,
 • o rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli lub wyższa,
 • o włączona obsługa plików Cookies i języka JavaScript,
 • o aktywne konto e-mail

III. Realizacja zamówienia

1. Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

2. Realizacja zamówienia w sklepie następuje po potwierdzeniu go za pomocą e-mail.

3. Czas dostawy jest zależny od formy wybranego sposobu dostarczenia towaru.

4. Zamówienie składające się z towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie najdłuższego z podanych czasów oczekiwania na towar.

5. W przypadku płatności przelewem, powyższy termin realizacji zamówienia wydłużony zostaje o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.

6. W przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia.

7. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia.

8. Jeśli w Magazynie zabraknie towaru lub towarów objętych zamówieniem Kupującego i zamówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym (wiadomość na adres e-mail podany przez Kupującego), z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

9. Zamówienie, aby mogło być zrealizowane, musi osiągnąć minimum logistyczne 600 zł brutto.

IV. Dostępność towarów

1. Obecność towaru na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2. Na stronach produktowych poszczególnych towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się informacja o dostępności tych towarów oraz czasie realizacji zamówienia.

3. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie.

4. Zdjęcia opakowań oryginalnych umieszczone na stronie są poglądowe. Zależnie od opakowania dostarczonego przez producenta mogą się one nieznacznie różnić.

V. Formy płatności

1. Zapłaty za towar można dokonać przelewem bankowym - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

2. Zapłaty za towar można również dokonać osobiście (gotówką) w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Kuriera w opcji opłaty za pobraniem lub dokonania odbioru osobistego. W takim wypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po sfinalizowaniu przez Kupującego procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.

VI. Dowód zakupu

1. Sklep Internetowy wystawia dokument sprzedaży (dowód zakupu), którym jest paragon lub faktura VAT zgodnie z wyborem przy składaniu zamówienia.

2. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy jako płatnika wybrać pole firma i wypełnić odpowiednie pola formularza podczas składania zamówienia.

3. W przypadku chęci otrzymania faktury proforma niezbędny jest kontakt e-mail ze Sklepem Internetowym oraz przekazanie informacji o numerze zamówienia oraz adresu e-mail, na który faktura proforma powinna zostać przesłana.

VII. Ceny

1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanych towarach podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

3. Kupujący ponosi koszty wybranego sposobu dostawy określone w cenniku Kosztów Dostawy wskazanym w Sklepie Internetowym w zakładce "Koszty wysyłki", które uzależnione są od wielkości i wagi zamówionego produktu oraz widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie przed złożeniem zamówienia.

4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

6. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

7. W przypadku złożenia zamówienia towaru o wartości powyżej 10 000,00 złotych, którego Sklep nie posiada aktualnie na stanie lub przy towarach sprowadzanych na indywidualne życzenie, Sklep ma prawo zażądać zadatku w wysokości 10% wartości zamówienia.

VIII. Koszt dostawy

1. Na stronach produktowych wskazane zostały koszty dostawy uwzględniające najbardziej korzystną kosztowo formę dostawy przy płatności przelewem bankowym na konto Sklepu Internetowego lub szybkich płatnościach (PayU, PayPal). Przy składaniu zamówienia Kupujący może wybrać inny sposób dostawy oraz inną formę płatności z dostępnych na www.candy.com.pl

2. Koszty dostawy zamówionych towarów zostaną automatycznie wyliczone w momencie składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności.

3. Koszty dostawy oraz sposób wysyłki nie wiążą Kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IX. Odbiór przesyłek

1. W momencie odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności pracownika firmy Kurierskiej. W przypadku uszkodzenia towaru lub braku wskazanego w zamówieniu produktu należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier).

2. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej.

3. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu Kupującego wyłącznie gdy waga przesyłki nie przekracza 30 kg. W przypadku towarów o większej wadze przesyłka może zostać dostarczona tylko pod drzwi budynku.

4. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

X. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827), Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Rezygnacji można dokonać z całości lub części zamówionych towarów.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres sklepu.

3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zwraca Klientom wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep internetowy został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy o prawach Konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:

 • o w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • o w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
 • o w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 • o w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. Towar powinien być zwrócony w niezmienionym stanie (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami wydanymi przy jego sprzedaży.

XI. Reklamacje towarów

1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora danego towaru.

2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

3. Kupujący reklamuje sprzęt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji a Sklep Internetowy jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący może według swego wyboru zgłosić się do serwisu gwarancyjnego bezpośrednio albo pośrednio - za pomocą Sklepu Internetowego.

4. Warunki oraz sposób zgłoszenia i rozpatrzenia zgłoszonych przez Kupującego nieprawidłowości, określone są w gwarancji producenta lub dystrybutora danego towaru.

5. Otrzymanie gwarancji na zakupiony towar nie wyklucza skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu niezgodności towaru z umową.

6. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 k.c.).

7. Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

8. W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z opisem reklamacji.

9. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia towaru, niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu.

XII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu www.candy.com.pl  jest Kinga Kut prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Hurtownia Zabawek Candy Kinga Kut” z siedzibą w Rzeszowie ul. Stojałowskiego 6, 35-120 Rzeszów,  NIP 8130000741, REGON 690022872.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług i wszystkich funkcjonalności serwisu www.candy.com.pl. Fakt niepodania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług i wszystkich funkcjonalności serwisu www.candt.com.pl.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych osobowych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych. Nadto Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do 7 dni od momentu zgłoszenia usunięcia Konta przez Użytkownika.
 5. Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych użytkowników do państw trzecich.
 8. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://www.candy.com.pl/Regulamin 

XIII. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Towary prezentowane na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Hurtowania Zabawek Candy Kinga Kut poprzez Sklep Internetowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Hurtownia Zabawek Candy Kinga Kut.

5. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6. Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

8. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

                                                                                                                                                                     Kinga Kut

                                                                                                                                                                     Hurtownia Zabawek Candy Kinga Kut

                                                                                                                                                                     ul. Stojałowskiego 6, 35-120 Rzeszów

 

 

Ja/My(*) ………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*)

o moim/naszym(*) odstąpieniu od:

 

- umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) …………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………

- umowy dostawy następujących rzeczy(*)………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………

- umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)……………….

  ………………………………………………………………………………………………

- umowy o świadczenie następującej usługi(*) …………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy/odbioru(*)  ………………………………………….

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………….

 

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………..

 

Data odstąpienia  …………………………………………………………….

 

 

 

………………………..

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.CANDY.COM.PL

 

WSTĘP

Kinga Kut prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Hurtownia Zabawek Candy Kinga Kut” (właściciel serwisu www.candy.com.pl), dbając o ochronę prywatności użytkowników korzystających z jej serwisów internetowych przedstawia poniżej zasady polityki prywatności, w tym reguły dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach. Przedstawiona polityka prywatności dotyczy całego systemu Hurtownia Zabawek Candy Kinga Kut, w tym wszystkich kanałów teletransmisji, a w szczególności wszystkich stron internetowych w tym candy.com.pl.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem serwisu www.candy.com.pl jest Kinga Kut prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Hurtownia Zabawek Candy Kinga Kut” z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Stojałowskiego 6.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 3. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 4. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
 5. poprzez gromadzenie logów serwera www.candy.com.pl

DEFINICJE I ODNIESIENIA PRAWNE

 1. Dane Osobowe (lub Dane) - wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.
 2. Dane o wykorzystaniu - informacje zbierane automatycznie z Serwisu (lub usług osób trzecich wykorzystywanych w tym Serwisie), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników, którzy korzystają z Serwisu, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądań, metody wykorzystywane do wysłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne dane dotyczące wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie aplikacji) i szczegóły na temat ścieżki, którą Użytkownik przebył w Serwisie, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji stron, które odwiedził oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska IT użytkownika.
 3. 3.     Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu, która musi pokrywać się z lub mieć zezwolenie Podmiotu Danych, którego dotyczą Dane Osobowe.
 4. 4.     Podmiot Danych - osoba prawna lub fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.
 5. 5.     Procesor Danych (lub Nadzorca Danych) - osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja upoważniona przez Administratora Danych, aby przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
 6. 6.     Administrator Danych (lub Właściciel) - osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publicznej lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja z prawem, również wspólnie z innym Administratorem Danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów i metod przetwarzania Danych Osobowych oraz środki stosowane, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania i korzystania z aplikacji. Administrator Danych jest właścicielem tego Serwisu, chyba, że wskazano inaczej.
 7. 7.     Serwis - narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego Dane Osobowe Użytkownika są zbierane.
 8. 8.     Cookie - mały fragment danych przechowywany w urządzeniu Użytkownika.
 9. 9.     Informacje prawne - informacja dla użytkowników w Europie: Niniejsza polityka prywatności została przygotowane w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Art. 10 Dyrektywy WE nr 95/46/WE, oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE, na temat plików cookie. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Aplikacji.

INFORMACJE O FORMULARZACH

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 7. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 8. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 10. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 12. Administrator Serwisu zaleca przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 13. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 14. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 3. czas nadejścia zapytania,
 4. czas wysłania odpowiedzi,
 5. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 6. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 8. informacje o przeglądarce użytkownika,
 9. informacje o adresie IP.
 10. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 11. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 4. Dane osobowe Użytkowników będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 5. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych użytkowników do państw trzecich.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

METODY PRZETWARZANIA

Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych. Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu (administrację, sprzedaż, marketing, system prawny, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, listonosze, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mianowanych, w razie potrzeby, Procesorami Danych przez Właściciela. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać od Administratora Danych w każdej chwili.

CZAS RETENCJI

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych osobowych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych. Nadto Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych powyżej. Serwer nie obsługuje żądań "Do Not Track". Aby określić, czy którekolwiek z usług stron trzecich obsługuje żądania "Do Not Track", należy przeczytać ich polityki prywatności.

ZABEZPIECZENIE DANYCH

Dane osobowe gromadzone przez Administratora Danych są wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówień złożonych w sklepie oraz za dodatkową zgodą w celach informacyjnych i marketingowych, na potrzeby serwisu www.maxtime.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa tj. rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. System informatyczny Hurtownia Zabawek Candy Kinga Kut został zbudowany w oparciu o najnowsze technologie, co zapewnienia wysoki poziom bezpieczeństwa powierzanych danych. W celu zabezpieczenia danych klientów Hurtownia Zabawek Candy Kinga Kut stosuje szereg rozwiązań fizycznych i proceduralnych zapewniających poufność, integralność, dostępność oraz rozliczalność danych.

Administrator Danych zobowiązuje się do nieprzekazywania, niesprzedawania i nieużyczania zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom, instytucjom lub podmiotom trzecim. Dane osobowe użytkowników (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako dane osobowe o najwyższym stopniu poufności. Nie mają do nich dostępu osoby nieupoważnione. Służą one wyłącznie do komunikacji pomiędzy użytkownikiem, a Sklepem oraz realizacji złożonego zamówienia.

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH

W przypadku zbierania danych osobowych do celów marketingowych, wypełniane formularze zawierają klauzule, w których osoba podająca dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych jest Kinga Kut prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Hurtownia Zabawek Candy Kinga Kut” (ul. Stojałowskiego 6, 35-120 Rzeszów). Podanie danych osobowych (imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail) jest dobrowolne i mogą być one przetwarzane i wykorzystywane dla promowania działalności prowadzonej przez „Hurtownia Zabawek Candy Kinga Kut”. Zaakceptowanie tego faktu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt ze strony konsultanta pod wskazany w formularzu numer telefonu lub adres e-mail. Rozmowy prowadzone przez konsultantów są nagrywane, a wysyłając formularz zgłoszeniowy wyraża Pani/Pan na to zgodę. Zgłoszenia są realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1800. Jeżeli użytkownik stron internetowej www.candy.com.pl dokonał wpisu na listę mailingową, automatycznie wyraża zgodę na okresowe przesyłanie wiadomości na wskazany przez niego adres e-mail. W każdym momencie klient może zrezygnować z tej usługi. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych, prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: hurtownia@candy.com.pl

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez umieszczenie nowej polityki na stronie serwisu. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z Serwisu i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.

INFORMACJE NIE ZAWARTE W NINIEJSZEJ POLITYCE

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu.

KONTAKT Z HURTOWNIA ZABAWEK CANDY KINGA KUT

Użytkownik może skontaktować się z Hurtownią Zabawek Candy Kinga Kut za pomocą:

- telefonu: +48 690 356 113,

- poczty elektronicznej: hurtownia@candy.com.pl

- formularza kontaktowego na stronie candy.com.pl.

KONTAKT W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA

W razie stwierdzenia przez klientów Hurtownia Zabawek Candy Kinga Kut nieprawidłowości wykrytych podczas dokonywanych operacji na danych, w szczególności kwestii związanych z ich bezpieczeństwem, prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres: hurtownia@candy.com.pl

 

 
 

HURTOWNIA ZABAWEK CANDY KINGA KUT

 • ul. Stojałowskiego 6
 • 35-120 Rzeszów

 • DZIAŁ SPRZEDAŻY
 • tel.: 690 356 113
 • tel.: 660 610 307
 • tel.: 17 854 32 53

 • DZIAŁ ZAKUPU
 • tel.: 690 356 118
 • e-mail: hurtownia@candy.com.pl
projekt i realizacja: BigCom